O násNaše produktyPoradnaSoubory ke staženíNaše službyKontakt
AAA COLOR.cz
AAA COLOR.cz

Protipožární nátěry určené k ochraně ocelových nosných konstrukcí proti působení ohně a sálavého tepla jsou otestované jako systém: základová antikorozní barva - protipožární nátěr - uzavírací nátěr, přičemž uzavírací nátěr zpravidla není podmínkou aplikace.

Protipožární nátěry na ocelové konstrukce tvoří bílý souvislý matný povlak v požadované tloušťce dle předepsané požární odolnosti. Použitím uzavíracího nátěru je ocelová konstrukce chráněna proti působení agresivního prostředí a navíc lze zvolit vhodný barevný odstín.

Protipožární nátěry na dřevo jsou určeny do suchého prostředí – maximální relativní vlhkost vzduchu se smí pohybovat v rozmezí 70 až 80 % a je doporučováno, aby při aplikaci byla maximální relativní vlhkost ošetřovaného dřeva do 20 %.

Nátěr nemůže být tedy funkčně použit na ochranu krovu, který je před položením střešní krytiny vystaven po několik dnů povětrnostním vlivům (degradace UV zářením, deštěm).

Provádíme aplikaci ochranných protipožárních nátěrů a ochranných protipožárních nástřiků na ocelové konstrukce, dřevo, beton a elektrické kabely a požární ucpávky a protipožární ucpávky.

Protipožární nátěry na dřevěné a ocelové konstrukce lze klasifi kovat nejen jako technické nátěry, ale svým vzhledem splňují i estetické požadavky. Mohou být řešením například u historických objektů, kde jsou rozsáhlé stavební úpravy nepřijatelné.

Více informací
Více informací
Více informací
Italvis protect

Naše společnost je výhradnímí dovozcem italských protipožárních barev, nástřiků a dalších produktů ITALVIS PROTECT.

Více informací

UNIFER a UNIFER ZINK

UNIFER a UNIFER ZINK

Umělecko - kovářská alkydová barva se starobylým vzhledem s kovovým nádechem Používá se na zámečnické, kovářské i restaurátorské práce.

Více informací

Protipožární služby

Protipožární služby

Poskytujeme služby pro aplikaci ochranných protipožárních nátěrů. Proškolení aplikačních firem a vystavení certifikátů.

Více informací

Certifikace a bezpečnost

Certifikace a bezpečnost

Naše společnost splňuje všechny aktuální požadavky EU certifikace námi dodávaných a distribuovaných barev.

Více informací

Partneři

Leharko.cz - kompletní sortiment pro ložnice, postele, matrace, lamelové rošty.

Váš telefon
Váš e-mail

Napište nám Váš telefoní nebo e-mailový kontakt a my se s Vámi obratem spojíme a moc rádi Vám poradíme.

O společnosti AAA COLOR s.r.o.

Vítáme Vás na www.aaacolor.cz !

Společnost AAA COLOR s.r.o. je obchodní a servisní společností zabývající se prodejem kompletního sortimentu nátěrových hmot včetně speciálních protipožárních nátěrů a nástřiků určených k protipožární ochraně ocelových a dřevěných konstrukcí, betonu, elektrických kabelů, textilu, papíru atd. Naše společnost zajištuje komplexní služby v oblasti pasivní ochrany staveb a provádíme veškeré stavební práce, zateplování budov a další.

K dnešnímu dni oficiálně zastupujeme pro Českou a Slovenskou Republiku, jako jediní a výhradní dovozci a distributoři, italské společnosti AMONN FIRE S.r.l., (přední evropský výrobce materiálu pro požární ochranu /PROTHERM STEEL/ a CAP ARREGHINI S.p.A., a také španělskou společnost GRUPO PV (protipožární nástřik /omítka/ PERLIFOC).

Pokračuje tak v úspěšné historii prodeje italských výrobků se značkou AMONN FIRE a CAP na českém trhu.

Od začátku roku 2013 spolupracujeme se společností Ceský Caparol, s.r.o..

V naší nabídce najdete barvy na železo, dřevo, omítky, beton, dekorativní nátěry, probarvené omítky, mozaiky a kompletní doplňkový sortiment potřeb pro malíře, natěrače i kutily.

Splňujeme veškeré požadavky vycházející z nařízení EU certifikace a to na jakékoli námi dodávané produkty.

Od ledna 2012 je otevřen showroom v prodejně společnosti AAA COLOR na adrese Kolískova 15, Brno.

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Naše spolupráce s obchodními partnery je stavěna na spolehlivosti, preciznosti, profesionálním jednání.

Protipožární barvy a nátěry

Protipožární barvy a nátěry

Ochranný protipožární nátěr, vhodný k použití v interiéru, ale i v exteriéru, který specificky zvyšuje odolnost prefabrikovaných ocelových konstrukčních dílců ve veřejných nebo průmyslovém sektoru v rozsahu R15 - R90.

Ochranný protipožární nátěr nepotřebuje v interiéru bez specifických chemických činidel není nutný žádný konečný ochranný nátěr nebo nástřik.

Životnost protipožárního nátěru udávaná výrobcem je min. 20 let. Dle platných norem jsou nutné pravidelné kontroly. V případě poškození uzavíracího, nebo protipožárního nátěru je nutná oprava dle technologického postupu oprav.

Více informacíProtipožární nátěry a protipožární nástřiky v nabídce společnosti aaa color

V dnešní době je protipožární ochrana, protipožárními nátěry, ocelových konstrukcí velice diskutovaným tématem na většině staveb. Vzniká velká spousta diskuzí na téma použitelnosti, aplikace, životnosti protipožárních nátěrů. Společnost AAA COLOR je na českém a slovenském trhu výhradním distributorem italské společnosti AMONN FIRE S.r.l., která je leaderem v oblasti protipožární ochrany protipožárními nátěry a protipožárními nástřiky staveb nejen v Itálii, ale i v Evropě . AMONN FIRE S.r.l. jako jediný italský výrobce v oblasti protipožárních nátěrů má k dispozici vlastní zkušební pece k provádění zkoušek, vlastní výzkumné a vývojové oddělení, spolupracuje s normalizačními úřady a podílí se také na tvorbě nových evropských norem. Zástupce společnosti AMONN FIRE S.r.l. pan Giovani Nava byl jmenován jako jediný zástupce Itálie do komise CEPE, která byla pověřena Evropskou unií k vytvoření a sjednocení norem pro požární ochranu jednotlivých typů konstrukcí.
Spoluprací výše uvedených společností vzniklo pro Českou a Slovenskou republiku kvalitní obchodní, technické a poradenské centrum v oblasti protipožární ochrany, které nabízí kompletní servis v oblasti protipožárních nátěrů a protipožárních nástřiků s využitím dlouholetých zkušeností obou společností.

V krátkosti se pokusíme představit nejekonomičtější, nejvýhodnější a hlavně, v souladu s evropskými normami, certifikované výrobky v oblasti protipožárních nátěrů a nástřiků na evropském trhu. Jedná se o syntetický protipožární nátěr na ocelové konstrukce
1. PROTHERM STEEL, vodou ředitelný protipožární nátěr
2. PROTHERM AQUASTEEL, světově nejznámější a nejprodávanější protipožární nástřik (omítka)
3. MONOKOTE® MK-6 a další
4. protipožární nátěry určené k protipožární ochraně dřeva a jeho derivátů, a dokonce i protipožární nátěr na zdivo, sádrokarton, železobeton, litý beton a litý železobeton.


1. Protipožární nátěr PROTHERM STEEL je intumescentní (zpěnitelný) materiál na rozpouštědlové bázi tvořený akrylátovými polymery a specifickými reaktivními látkami, které v případě požáru, nebo při velmi vysoké teplotě, vytvářejí termoizolační pěnu. Ochranný protipožární nátěr PROTHERM STEEL je vhodný k použití jak v interiéru, tak i v exteriéru, zvyšuje specificky odolnost ocelových konstrukcí používaných ve veřejném nebo průmyslovém sektoru v rozsahu R15 - R90.
Protipožární nátěr PROTHERM STEEL má platné české certifikáty dle norem ENV.

2. Protipožární nátěr PROTHERM AQUASTEEL je intumescentní (zpěnitelný) materiál na vodou ředitelné bázi z polymerů vinylu rozpustných ve vodě a specifickými reaktivními látkami, které v případě požáru, nebo při velmi vysoké teplotě vytvářejí termoizolační pěnu. Ochranný protipožární nátěr PROTHERM AQUASTEEL je vhodný k použití pouze v interiéru, zvyšuje specificky odolnost ocelových konstrukcí používaných ve veřejném nebo průmyslovém sektoru v rozsahu R15 - R90. Protipožární nátěr PROTHERM AQUASTEEL má platné české certifikáty dle norem ENV.

Z důvodu zakomponování protipožárních nátěrů do antikorozního systému doporučujeme dbát na důkladnou přípravu povrchů před aplikací. Povrch musí být pečlivě očištěn, kompletně zbaven veškerých stop rzi, okují, nečistot a eventuálních stop mastnoty. Na novém povrchu se doporučuje tryskání na Sa 2 ½, na starém povrchu nebo na stávajících nátěrech se doporučuje provést důkladné mechanické okartáčování a následné hloubkové čištění povrchu tak, aby byl kompletně zbaven dřívějších vrstev nátěrů nebo jakýchkoliv vrstev jiného nekoherentního materiálu (St 2-3).
Před aplikací protipožárního nátěru se použije antikorozní základní nátěr např. AR 21-29. V případě aplikace protipožárních nátěrů na zinkem upravené povrchy nebo na povrch, kde byl použit základ bohatý na zinek, se doporučuje použít jako mezivrstva reaktivní jednosložkový nebo dvousložkový základní nátěr.

Vzhledem k tomu, že protipožární nátěry PROTHERM STEEL a PROTHERM AQUASTEEL jsou systémem určeným k ochraně života, veškeré aplikace provádí pouze firma, která byla proškolena a seznámena s vlastnostmi a technologickými postupy platnými pro protipožární nátěry PROTHERM STEEL a PROTHERM AQUASTEEL a které bylo vystaveno společností AAA COLOR, jako jediným a výhradním prodejcem na území české a slovenské republiky, „Osvědčení o autorizaci k provádění protipožárních nátěrů“.

Aplikované množství a tloušťka protipožárního nátěru v micrometrech se určuje na základě dimenzační tabulky. Na přání zákazníka naše technická kancelář vypočítá tloušťku protipožárního nátěru v μm pro jednotlivé profily na základě pomocných tabulek, které jsou nedílnou součástí zkoušek a procesu certifikace protipožárních nátěrů PROTHERM STEEL a PROTHERM AQUASTEEL.

Jednou z několika výhod protipožárních nátěrů PROTHERM STEEL a PROTHERM AQUASTEEL je, že v běžném interiéru bez specifických chemických činidel není nutný žádný konečný ochranný uzavírací nátěr. V exteriéru, a ve zvláště agresivním prostředí, nebo při požadavku na vybraný odstín doporučujeme na protipožární nátěr aplikovat ochranný uzavírací akrylátový, syntetický nebo i polyuretanový nátěr.

V oblasti homologace a certifikace protipožárních nátěrů máme vypracovány nesčetné certifikáty na základě experimentálních zkoušek dle specifických technických kritérií jako jsou normy DIN 4102, BS 476 a v neposlední řadě hlavně normy ENV, které jsou pro nás nejdůležitější a směrodatné. Do poloviny roku 2011 budeme vlastnit i certifikaci protipožárních nátěrů dle ETAG 018. Tyto podklady umožnily vytvoření dimenzační tabulky pro naše protipožární nátěry, která určuje aplikovanou tloušťku protipožárního nátěru v závislosti na požadovaném stupni protipožární odolnosti, ve vztahu ke hmotě konstrukčního dílce. Tato dimenzační tabulka protipožárních nátěrů musí být nedílnou součástí předávací dokumentace.

Co se týká životnosti protipožárních nátěrů není v dnešní době přesně stanovena metodika zkoušek a její certifikace. ETAG 018 stanoví pouze základní dobu životnosti, kterou musí protipožární nátěr splňovat v rámci uceleného antikorozního systému. Naší devizou v oblasti životnosti protipožárních nátěrů je to, že nevycházíme z teorie, ale z dlouholeté praxe. Společnost AMONN FIRE je na italském trhu více než 60 let a po tuto dodává svoje protipožární nátěry na stavby po celé Itálii. Konkrétní příklad: Koncem roku 1973 byl aplikován protipožární nátěr PROTHERM STEEL na nosné prvky ocelové konstrukce v obchodním centru RINAS CENTE, Piazza Colonna v Římě. V roce 2001 vyvstal požadavek od místních hasičů na zkoušku funkčnosti tohoto protipožárního nátěru. Byla provedena zkouška nezávislou institucí a bylo zjištěno, že protipožární nátěr PROTHERM STEEL je i po 27 letech plně funkční. Doklad o této praktické zkoušce nám slouží jako doklad o fyzické minimální životnosti protipožárního nátěru PROTHERM STEEL. Dle našich zjištění jsme na českém a slovenském trhu jedinou společností, která tuto dlouholetou životnost protipožárních nátěrů může deklarovat.

Výhody protipožárního nátěru PROTHERM STEEL a PROTHERM AQUASTEEL:
  • V interiéru není na výše uvedené protipožární nátěry nutné používat uzavírací ochranný nátěr
  • Vhodné k aplikaci v exteriéru (pouze protipožární nátěr PROTHERM STEEL) a interiéru
  • Bezproblémová aplikace vysokých tlouštěk protipožárních nátěrů na jeden pracovní postup
  • Snadná aplikace i ve ztížených podmínkách - vyšší vlhkost vzduchu, nižší teplota atd. (platí pouze pro protipožární nátěr PROTHERM STEEL)
  • Dlouhá praktická i deklarovaná životnost protipožárních nátěrů – min 20 let
  • Ekonomická výhodnost našich protipožárních nátěrů
  • Kvalita dle ISO 9001/2000 a ISO 14001
3. Protipožární nástřik MONOKOTE® MK-6 je ochranný protipožární systém - stříkaná izolační omítka s akustickými vlastnostmi. MONOKOTE® MK-6 patří mezi ve světě nejvíce známé a používané protipožární nástřiky určené k ochraně stavebních konstrukcí. MONOKOTE® MK-6 je strojně aplikovatelný protipožární nástřik na bázi sádry (bez minerálních vláken). Tento protipožární nástřik určený k ochraně ocelových a betonových konstrukcí je finančně úsporný a umožňuje rychlou aplikaci. MONOKOTE® MK-6 pevně přilne k ocelovým a betonovým povrchům a vytváří tvrdý povlak, který se nedrolí, nevytváří poprašek a neodlupuje se.
MONOKOTE® MK-6 je moderní protipožární nástřik vyrobený na bázi sádry a speciálních plniv, mísitelný na staveništi s vodou pro získání tekuté homogenní malty, snadno aplikovatelný běžnými strojními omítačkami. Výrobek nepodporuje vznik koroze, tvoření plísní a bakterií. Vyznačuje se vynikající odolností vůči vlhkosti a mechanickému poškození. Protipožární nástřik MONOKOTE® MK-6 zvyšuje specificky odolnost ocelových a betonových konstrukcí používaných ve veřejném nebo průmyslovém sektoru v rozsahu až do R240. Obrovskou výhodou tohoto ochranného systému je, že před aplikací protipožárních nástřiků MONOKOTE® MK-6 není nutné provádět žádné antikorozní základní nátěry na OK nebo penetrace a adhezní můstky na betonové povrchy. Protipožární nástřiky MONOKOTE® MK-6 mají platné kompletní evropské certifikáty „CE“ dle norem ENV a hlavně dle ETAG 018.

Vzhledem k tomu, že protipožární nástřiky MONOKOTE® MK-6 jsou systémem určeným k ochraně života, veškeré aplikace provádí pouze firma, která byla proškolena a seznámena s vlastnostmi a technologickými postupy platnými pro protipožární nátěry MONOKOTE® MK-6 a které bylo vystaveno společností AAA COLOR, jako jediným a výhradním prodejcem na území české a slovenské republiky, „Osvědčení o autorizaci k provádění protipožárních nátěrů“.

4. Protipožární nátěry a ucelené ochranné systémy na dřevo a jeho deriváty AMOTHERM® WOOD a HYDROLAC, a protipožární nátěr PROTHERM BRICK na zdivo, sádrokarton, železobeton, litý beton a litý železobeton. Bližší informace o těchto protipožárních nátěrech najdete v technických listech jednotlivých výrobků. K protipožárním nátěrům a systémům AMOTHERM® WOOD, HYDROLAC a PROTHERM BRICK jsou vydány italské a německé certifikáty.

Vzhledem k tomu, že protipožární nátěry AMOTHERM® WOOD, HYDROLAC a PROTHERM BRICK jsou systémem určeným k ochraně života, veškeré aplikace provádí pouze firma, která byla proškolena a seznámena s vlastnostmi a technologickými postupy platnými pro protipožární nátěry AMOTHERM® WOOD, HYDROLAC a PROTHERM BRICK a které bylo vystaveno společností AAA COLOR, jako jediným a výhradním prodejcem na území české a slovenské republiky, „Osvědčení o autorizaci k provádění protipožárních nátěrů“.
Protipožární nátěr Protherm steel Barvy UNIFER
Probarvené omítky a mozajky Lazury na dřevo
Fasádní a interiérové barvy Antikorozní ochrana
Ředidla a rozpouštědla Kompletní sortiment pro malíře a natěrače
        © 2006 - 2017 AAAColor.cz
info@aaacolor.cz | www.aaacolor.cz
AAA COLOR, s.r.o.
Kolískova 15, 602 00 Brno
Czech Republic
gsm: +420 777 769 055
tel.:  +420 546 223 080
fax:  +420 546 212 487